Noclegi

Cennik

Nocleg jednodobowy

80 zł

Grupy na pobyt długoterminowy

50 zł

Zdjęcia pokoi

Regulamin

 • Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzymuje e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 • Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzymuje e-mailem, telefonicznie lub listownie po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
 • Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 • W godzinach 22:00 do 7:00 w pokojach należy zachować ciszę.
 • Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić kwaterę do godziny 22:00. Nocowanie w Gospodarstwie tych osób bez zgody gospodarza jest zabronione.
 • W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 • Trzymanie zwierząt w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia, spowodowane działaniem swoim lub osób, za które odpowiada (np. dzieci).
 • Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu lub stwierdzeniu szkody w kwaterze i na posesji.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 • Na terenie całej posesji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania poza specjalnie wyznaczonymi miejscami.
 • Zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 • Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do kwatery, który zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty 20,00 zł.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarz może wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych opłat.
 • Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich kwestiach porządkowych.